fbpx
52   83
97   501
134   434
95   157
60   114

Privacyverklaring

Lindsey Beljaars respecteert je privacy. www.lindseybeljaars.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze website worden je persoonsgegevens verwerkt doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • KvK nummer (indien bedrijf)
 • BTW-nummer (indien bedrijf)
 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type via Google Analytics
  • via Google Analytics worden tevens ook analyses gemaakt op basis van jouw gedrag op deze website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en het aanbod van producten/diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Cookies

www.lindseybeljaars.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens 

Het beschermen van jouw gegevens wordt zeer serieus genomen. Er worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@lindseybeljaars.nl

Verstrekken van gegevens aan derden

www.lindseybeljaars.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Correctie- of verwijderverzoek indienen 

Het is mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@lindseybeljaars.nl. Daarnaast kun je op elk moment een verzoek indienen om een export te maken van je geregistreerde persoonsgegevens. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Klacht indienen

www.lindseybeljaars.nl wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

www.lindseybeljaars.nl behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.